Rahvarõivaste tellimise ABC

Mida arvestada rahvarõivaste valmistamiseks toetust taotledes

Juhend on välja töötatud Eesti Rahvakultuuri Keskuse algatusel.

1. Rahvarõivad kannavad endas edasi paikkonna identiteeti ning loovad sideme oma kodukohaga, seetõttu soovitame valikul eelistada oma kodukihelkonna rõivaid.

2. Otsustage, millise kihelkonna rahvarõivaid soovite, ja pöörduge paikkonna rahvarõiva nõuandekoja, rahvarõivanõustaja või Eesti Rahva Muuseumi poole (teabekeskus@erm.ee) soovitud rahvarõivakomplekti koostamiseks.

3. Rahvarõivakomplekt pannakse kokku esemete kaupa. Märkige esemete juurde muuseumi originaalesemete numbrid või kirjalikud allikad (esemete puhul lisage juurde MuISi link, kirjaliku allika puhul viide allikale). Olemasolevat komplekti üksikesemega täiendades esitage samuti muuseumi originaaleseme number ja rahvarõivakomplekti täisnimekiri, mille juurde eset soovite teha.

Näide

Viru-Jaagupi neiu rahvarõivad 19. sajandi keskelt:

4. Pöörduge rahvarõivameistrite poole ja küsige koostatud rahvarõivakomplektile hinnapakkumised.

5. Hinnapakkumised võtke tunnustatud meistritelt, kellel on rahvarõiva- või tekstiilkäsitöö meistri kutsetunnistus. Meistrite leidmiseks pöörduge samuti paikkondlike rahvarõiva nõuandekodade ja -nõustajate poole.

6. Võrrelge hinnapakkumisi, vajadusel küsige täiendavaid selgitusi. Veenduge, et lähteandmed ja pakutav tulem oleksid kõigis hinnapakkumistes läbipaistvad ja võrreldavad. Vajadusel küsige abi rahvarõiva nõuandekojast, rahvarõivanõustajatelt või Eesti Rahva Muuseumist.

7. Taotluse juurde lisage nii koostatud rahvarõivakomplekti nimekiri originaalesemete numbritega kui ka saadud hinnapakkumised.

Koostanud:

Eesti Rahva Muuseum

MTÜ Rahvarõivas