Arhiivid

Lisaks trükis ilmunud kirjandusele ja teadustöödele leiab rahvarõivaste kohta olulist teavet erinevatest arhiivimaterjalidest. Arhiivimaterjalidest info otsimine on kindlasti aeganõudvam ja keerulisem, ent sealt võib leida palju huvitavat oma kihelkonna rahvarõivaste kohta.

Esimeses järjekorras tasub tutvuda Eesti Rahva Muuseumi (ERM) etnograafilise arhiivi (EA) käsikirjadega. Käsikirjad sisaldavad ERMi töötajate poolt välitöödel kogutud infot ja sealt leiab muu etnograafilise materjali kõrval andmeid ka rahvarõivastest. Huvipakkuva kihelkonna kohta EA käsikirja leidmiseks tuleb teha otsing Muuseumite Infosüsteemis (MuIS). Detailse otsingu lehel tuleb lahtrisse “Numbriosa” kirjutada “EA” (kindlasti suurtähtedega) ja lahtrisse “Koht” kirjutada kihelkonna nimi.

ERM on lisaks pikka aega kogunud erinevat teavet oma kirjasaatjate võrgu abil. Küsimuslehtede teemad on kirjas ERMi veebilehel, saadud vastused on teemade kaupa koondatud ERMi Korrespondentide vastuste (KV) arhiivi. Huvipakkuva kihelkonna kohta KV käsikirja leidmiseks tuleb teha MuISi otsing. Detailse otsingu lehel tuleb lahtrisse “Numbriosa” kirjutada “KV” (kindlasti suurtähtedega) ja lahtrisse “Koht” kirjutada kihelkonna nimi.

Käsikirjad ERM EA 1- ERM EA 36 on allalaaditavad MuISist. Ülejäänud ERMi EA ja KV arhivaalidega saavad kõik huvilised tutvuda ERMi uurimissaalis, täpsema info tellimuste esitamise jm kohta leiab ERMi veebilehelt.

Rahvarõivahuviline võib oma kihelkonna rahvarõivaste kohta teavet otsida veel Eesti Keele Instituudi (EKI) murdetekstidest. Murdetekstid on koondatud eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivi (EMSUKA). Suur osa kogutud keelematerjalidest on digiteeritud ja veebis kättesaadavad. Tõenäoliselt on kõige lihtsam rahvarõivaste kohta infot otsida vihikkogudest. Selleks tuleb minna vihikkogude otsingu lehele ja valida kihelkond ning saadud tulemuste lehel vajutada huvipakkuva arhivaali numbrile. Link viib arhivaali lehele. Real “Failid” asuvale lingile vajutades saab digiteeritud arhivaali avada ja salvestada. Lisaks on EKI-l suur murdesõnade sedelkartoteek, millega tutvumiseks tuleb minna EKI-sse kohapeale.

Rahvarõivaste kohta võib infot leida ka Eesti Rahvaluule Arhiivist (ERA). ERA kogudest materjali leidmiseks tuleb kasutada ERA kartoteekide süsteemi, enne 1992. a laekunud materjalide puhul saab seda teha vaid ERAs kohapeal.

Esimest korda arhiivi minek võib tunduda hirmutav, ent igas arhiivis on abivalmis töötajad ja konsultandid, kes juhendavad ja aitavad!