Teadustööd

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna rahvarõiva-teemalised lõpu- ja magistritööd.

Alla, Helve 2019. Naiste töörõivad XIX saj. ja nendest inspireeritud taaskasutatud kangastest loodud suviste kleitide kollektsioon. Lõputöö.

Amur, Triin 2012. Vormsi-aineline taaskasutuslik rõivakollektsioon: Ormsö by Triin Amur. Lõputöö.

Andreson, Sigre 2016. Seto naise pikkade käistega hame. Lõputöö.

Andreson, Sigre 2019. Seto niplispits: tehnoloogia ja iseloomulikud jooned 19. sajandil. Õpetamine ja tutvustamine tänapäeval. Magistritöö.

Arro, Anneli 2012. Võrkvöö tehnika: ajalugu ja õpetus. Lõputöö.

Illus, Siegrid 2020. Tartu- ja Viljandimaa rüüde lõikelised lahendused. Kaasajal kantav kodumantlite kollektsioon. Lõputöö.

Jõeste, Kristi 2002. Saaremaa seelik 19. sajandil: selle semiootiline staatus. Lõputöö.

Jõgi, Jane 2014. Lõuna-Eesti tülltanu, selle tänapäevane valmistamine ja kandmine. Lõputöö.

Jõgi, Jane 2016. Tülltikandi tehnika, areng ning iseärasused Eestis. Magistritöö.

Järvesaar, Aili 2012. Muhu värviline heegeldus abuvestide näitel: kollektsioon linaseid abuveste. Lõputöö.

Kaljus, Astri 2010. Rekonstruktsioon Paistu vaipseelikust. Lõputöö.

Kalle, Maaja 2012. 19. sajandi II – 20. sajandi I poole Lääne-Eesti saarte lasterõivad muuseumikogude ja arhiivifotode põhjal. Rahvarõiva-ainelise laste rõivakollektsiooni valmistamine. Lõputöö.

Karu, Gerli 2012. Eesti etnograafilised lahttaskud. Tänapäevased taskud. Lõputöö.

Kiverik, Heli 2020. Esemekogumi pärandväärtuse tuvastamine Muhu kirstuvara näitel. Lõputöö.

Kivimaa, Õnne 2020. Kapuutside kollektsioon kirjanduse ja ERM-i kogude põhjal. Lõputöö.

Kivisild, Eda 2020. Vanapärase naiste peakatte linuka valmistamise tehnoloogia, kandmine ja Kolga-Jaani 18. sajandist pärit linuka rekonstrueerimine. Lõputöö.

Kont, Ülli 2013. Helmevööde valmistamise tehnoloogia ning arendamine Eesti muuseumikogude ainese põhjal. Magistritöö.

Kosseson, Ilme 2012. Masintikandite iseloom Muhu argitanudel – tüpoloogia ja värvikombinatsioon ning masintikandiga kujundatud autorikollektsioon. Lõputöö.

Kroonmäe, Karmen 2020. Drellkirjas kootud Jüri kihelkonna ja Kihnu rahvarõivastest inspireeritud rõivakollektsioon. Lõputöö.

Kuus, Triin 2016. Põhja-Viljandimaa nelja kihelkonna – Põltsamaa, Pilistvere, Kolga-Jaani, Suure-Jaani põlled ja tanud. Lõputöö.

Kuusik, Viorica 2000. Mulgi pikk-kuued. Lõputöö.

Kõverik, Riina 2019. Mulgimaa särkidel kasutatud pilutikandi tehnoloogiad 18. sajandi lõpust 20. sajandi alguseni: Halliste kihelkonna särkide tikkimisjuhendite koostamine. Lõputöö.

Käär, Rita 2010. Kahe vanematüübilise üleviske rekonstruktsioon. Lõputöö.

Külv, Marit 2019. Viljandi- ja Tartumaa võrkvööd 19. sajandil. Vööde tehnikad ja roll traditsioonilises pulmakombestikus ning võimalused kaasajastamiseks. Lõputöö.

Laaneoja, Liina 2014. Mereäärsed meestekampsunid – kollektsioon muuseumileidude ja erakogude ainetel. Lõputöö.

Laiva, Tiina 2016. Traditsiooniliste võtetega valmistatud Ruhnu naistekasukas tänapäevase rõivaesemena. Lõputöö.

Lehtma, Karolina, Viitkin, Liisi-Ly 2012. „Kuidas seletada keerulist lihtsalt?“ Anseküla naise vammusest inspireeritud kollektsioon ülerõivastest. Lõputöö.

Loite, Kersti 2012. Virumaa naiste rahvariideseelikute mustrid, tehnoloogiad ja funktsioonid XVIII – XX sajandi esimesel poolel. Lõputöö.

Luhamaa, Liis 2020. Lõuna-Läänemaa lapilised rahvarõivaseelikud ja nende valmistamise tehnoloogia. Magistritöö.

Maripuu, Helve 2017. Aiad, poogad, vammused: esemekollektsioon Muhu vammuse ja Muhu vanemat tüüpi tikandi põhjal. Lõputöö.

Marks, Margot 2016. Muhu rahvarõivaseelikute kudumise ajalooline tehnoloogia ja selle kohandamine kaasajal. Lõputöö.

Maser, Kai 1998. Lambanahkne kasukas. Lõputöö.

Merimaa, Maria 2012. Tarvastu tanudest inspireeritud sisustustekstiilid Männiku Metsatallu. Lõputöö.

Moppel, Ruth 2015. Pakutrüki tehnoloogia levik Eestis 18.-20. sajandil ja selle traditsioonipõhine kasutamine tänapäeval. Magistritöö.

Muzakko, Ülle 2019. Järva-Peetri käiste tikandi rekonstruktsioon. Lõputöö.

Mägi, Katre 2020. Tänapäevaste võtetega valmistatud eesti meeste etnograafilised nahast peakatted. Lõputöö.

Nõgene, Maret 1998. Kaapotkleit. Lõputöö.

Nõmme, Kersti 2019. Käiste valmistamine ja kandmine Põhja-Eestis 19. sajandil ning traditsiooniliste võtetega uute Viru-Nigula käiste valmistamine. Lõputöö.

Nöps, Angelika 2015. Metallniplispitside levik Eesti rahvarõivastel 18.-19. sajandil Eesti Rahva Muuseumi kogude põhjal, nende kasutamise otstarve ja pitside rekonstrueerimine. Magistritöö.

Oidekivi, Alliki 2014. Muhu naiste silmkoeliste vattide kaunistusvõtted. Ülevaade Eesti muuseumikogude põhjal. Kollektsioon Muhu naiste silmkoelistest vattidest. Lõputöö.

Palumets, Ülle 2016. Ajaloolise ainese käsitlemise suunad ja võimalused traditsioonilise linase särgi valmistamise õpetamisel. Magistritöö.

Ponder, Liilia 2000. Halliste naise arhailine rõivakomplekt. Lõputöö.

Pook, Kersti 2012. Neli naiste linnamoelist jakki, inspireeritud 19. sajandi Põhja-Viljandimaal kantud jakkidest. Lõputöö.

Raamat, Kaili 2019. Eestirootsi meeste rõivastus 19.-20. sajandil. Nulljäägiliste lõigetega ülerõivaste kollektsioon. Lõputöö.

Rand, Piia 2020. Eesti kirivööd: nende kihelkondlikud eripärad Saaremaa näitel. Magistritöö.

Rannap, Mareli 2018. Paikkondliku rahvarõivanõuandekoja tegevuspõhimõtted. Saaremaa nõuandekoja näide. Magistritöö.

Rattasepp, Andres 2014. Kasetohust punutud eesti märsside tehnoloogilised eripärad, valmistamine ning tänapäevased rakendamisvõimalused. Magistritöö.

Raud, Inna 2014. Vändra kihelkonna naiste traditsioonilised rahvarõivad: komplektide koostamine ja valmistamine tänapäeval. Magistritöö.

Raudsepp, Age 2010. Viielõngaline tekk ja viis sõba. Lõputöö.

Rei, Irina 2012. Muhu lilltikand. 20. sajandi esimese perioodi Muhu lilltikandist inspireeritud tootearendus sääristele. Lõputöö.

Renser, Mariliis 2019. Peipsi läänekaldal elanud vanausuliste meestesärgid 20. sajandi esimesel poolel ja nende valmistamine tänapäeval. Lõputöö.

Roosmaa, Kersti 2012. Tarvastu meeste rahvarõivad 18. sajandi lõpus ja 19. sajandil. Lõputöö.

Ruusma, Lagle 2004. Koopia vanematüübilisest Helme sõbast. Lõputöö.

Saaremets, Merike 2014. XIX sajandi labakindad Suure-Jaani kihelkonnast. Tehnoloogilised võtted ja kudumine. Lõputöö.

Saaremets, Merike 2017. Põhja-Liivimaa labakindad XIX sajandil: tehnoloogilised võtted ja kohandatud rekonstruktsiooni kudumine. Magistritöö.

Seim, Eleriin 2019. Setu naise hame aineline kleidikollektsioon – „Veere pääl“. Lõputöö.

Suurna, Maren 2014. Mustjala kirikinnastest inspireeritud silmkoeline rõivakollektsioon. Lõputöö.

Talts, Linda. Saaremaa kampsunitest inspireeritud teksasjakkide kollektsioon VAMPSIK. Lõputöö.

Talviste, Sigrid 2014. Bosnia tehnikas heegeldatud kindad Eesti Rahva Muuseumi kogus. Lõputöö.

Tobber, Maarja 2012. Paistu-ainelised puuvillased neotud voodikatted Männiku Metsatallu. Lõputöö.

Treiberg, Vaike 2019. Ruhnus ja Saaremaal kantud liistikud ja abud 19.-20. sajandil Saaremaa Muuseumi esemekogu põhjal. Tänapäevaste liistikute kollektsioon. Lõputöö.

Truus, Gitta 2019. Meeste vestid Kuusalu naaberkihelkondades 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. Kahe erineva lõikega vesti valmistamine Kuusalu kihelkonna mehe piduliku rahvarõivakomplekti juurde. Lõputöö.

Urvak, Sandra 2016. Ajaloolisest põllekandmisest inspireeritud kollektsioon kaasaegseid põllesid. Lõputöö.

Uus, Ingrid 2004. Kihnu rahvuslikku käsitööd tutvustav metoodiline materjal põhikoolile. Lõputöö.

Uus, Made 2010. Traditsiooniliste võtetega valmistatud lambanahkne kasukas. Lõputöö.

Vaabla, Janne 2012. Juurdelõikuse ja rätsepatöö arengust Eestis. Laste rahvarõivaste lõiked ja valmistamisõpetus. Lõputöö.

Vaalma, Annika 2014. Naistejakkide kollektsiooni valmistamine Eesti Rahva Muuseumi kogude põhjal. Lõputöö.

Vaimann, Agnes 2020. Pärnumaa tanud: tikandite mustrimotiivid, valmistamine tänapäeval ning traditsioonilised kandmisviisid. Lõputöö.

Vainu, Liivi 2012. Läänemaa silmkoelised sõrmkindad 19. sajandist kuni 1940. aastateni. Lõputöö.

Valli, Ülle 2010. Rekonstruktsioon Halliste pruudilinikust. Lõputöö.

Varik, Eve 2014. Eesti roositud sõrmkindad 19. sajandil. Lõputöö.

Vassar, Anneli 2002. Koopiad Halliste pikk-kuuest ja kaapkübarast. Lõputöö.

Vihur, Anu 2014. Vardakotid Eesti saartel ja Läänemaal. Lõputöö.

Viin, Kadri 2015. Tömbi ninaga ja kurrutatud pasteldest inspireeritud jalavarjud. Lõputöö.

Vähi, Külli 2012. Ruhnu meeste rõivastus 20. sajandi I poolel. Rõivad jaala kaptenile. Lõputöö.