Varia

Arbet, Sven 2004. Eesti rahva rõiva ilu: kuda rahvas, nõnda rõõvas. Tallinn: Varrak.
Hein, Ants 2018. Vanaaja pulm. Tallinn: Tänapäev.
Jääts, Indrek 2020. Rahvas - see tähendab inimesi. Soomeugrilased ja samojeedid vanadel etnograafilistel fotodel. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Jalava, Anneli (koostaja) 2019. Eesti rahva rõivad. Tallinn: Tänapäev.
Karm, Svetlana jt (koostajad) 2005. Pulmawärk. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Kurrik, Helmi 1934. Tekstiiltehnilisi haruldusi E. R. Muuseumist. kd 9–10, lk 225–230.
Liibek, Tõnis (koostaja) 2009. Estonica. Heinrich Tiidermanni fotoalbum. Tallinn: Varrak.
Loite, Kersti. Rahvarõivaste komplekteerimise poliitiline kunst. Kersti Loite vestlus Igor Tõnuristiga. – Studia Vernacula, kd 7, lk 161–180.
Loite, Kersti 2015. Üksikesemest ülikonnani Virumaa rahvarõiva näitel. – Studia Vernacula, kd 6, lk 42–64.
Piiri, Reet 1992. Rahvarõivas esinemisrõivana. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, kd 39, lk 116–137.
Piiri, Reet 2006. Rahvarõivaid Eesti Rahva Muuseumist. Tallinn: Schenkenberg OÜ.
Piiri, Reet 2018. Eesti kihelkondade värvid. Tallinn: Rahva Raamat.
Raud, Inna 2016. Rahvarõivas talupojakultuuri ühe ilmingu ning mõttemaailma kajastajana. Interpretatsioon Vändra kihelkonna näitel. – Studia Vernacula, kd 7, lk 147–160.
Tael, Tiina (koostaja) 2013. Friedrich Kohtitsky: päevapildiraamat. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Tõnurist, Igor 2003. Rahvarõivakandja abiline. Tallinn: Vali Press.
Värv, Ellen 1998. Riietumine ja rahvarõivad. – Eesti rahvakultuur. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, lk 279–304.
Värv, Ellen, Jääts, Liisi (Toim) 2018. Johannes Pääsuke: inimesed ja rõivad läbi kaamerasilma. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Viires, Ants (Toim) 2007. Eesti rahvakultuuri leksikon. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.
Viires, Ants 1990. Eesti rahvarõivaste uurimise tulemusi ja probleeme. – Akadeemia, kd 6, lk 1260–1271.
Voolmaa, Aino 1990. Materjale rahvarõivaste kohta Jakob Hurda rahvaluulekogudes. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, kd 38, lk 9–47.