Kursused

Alustavad kursused

Pakume kursusi alustavatele käsitöölistele sarjas “Minu esimesed…”

Kursuste korraldus

MTÜ Rahvarõivas kursused toimuvad

  • argipäeva õhtuti algusega 17.00 või 17.30;
  • laupäeviti algusega 10.00 või hiljem.

Kursused kestavad korraga enamasti 1,5-3 tundi.

Kursusele registreerumine

Kursustel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida. Kursustele saab registreeruda:

  • Kursust tutvustaval lehel oleva lingi “Registreeru” kaudu
  • telefoni teel: 55 19 503
  • e-maili teel: info@folkart.ee

Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele. Interneti teel registreerudes saadetakse vastus, kirja lisana kursuse arve, milles teatatakse ka maksetähtaeg. Arve väljastatakse ka juriidilistele isikutele.

Registreerumine kestab kuni kursuse täitumiseni. Juhul, kui kursuse vastu on väga suur huvi, moodustatakse ootejärjekord või organiseeritakse lisakursus.

Tasumine

Õigus kursusest osavõtuks tekib siis, kui ettenähtud tähtajaks on tasutud õppemaks. Maksmine toimub pangaülekandega vastavalt esitatud arvele. Pangakaardiga kohapeal maksta ei saa. Erandkorras, kokkuleppel koolitusjuhiga, saab maksta üks päev enne kursuse algust sularahas. Väljastatakse sularahamakse arve.

Kursuse tasu peab olema makstud hiljemalt tähtajaks, erikokkuleppel hiljemalt 1 päev enne kursuse algust, vastasel korral on koolituse korraldajal õigus registreerunu nimekirjast kustutada. Vajadusel tõestab makset pangaülekanne või sularahatšekk.

Enne kursuse algust saadetakse osalejale meeldetuletus, kus teavitatakse ühtlasi esimeses tunnis vajaminevatest vahenditest jms. Meeldetuletus saadetakse enamasti e-posti teel.

Kui kursus on täitunud

Kui kursus on juba täitunud, saadetakse osalejale peale registreerimist vastus, kus antakse teada, et teda registreeritakse ootejärjekorda. Kui põhinimekirjas vabaneb koht, võetakse osalejaga enne kursuse algust ühendust.

Kursuse ärajäämine

Kui kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid, on korraldajal õigus kursus ära jätta. See selgub enamasti mõned päevad enne kursuse algust ning osalejaid teavitatakse sellest. Juba tasutud õppemaks makstakse tagasi, kuid on võimalus see raha üle kanda mõnele teisele osalejale sobivale kursusele. Kui vaja, saab sooritada juurdemakse või tagastatakse enammakstud osa. Samuti teavitatakse osalejaid kõigist kursust puudutavatest muudatustest.

Kursusest loobumine ja õppemaksu tagastamine

Kui osalejal ei ole võimalik juba registreeritud ja tasutud kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti võimalikult kiiresti telefoni või e-posti teel. Kui kursus on juba alanud ja mitteosalemisest ei ole teavitatud aegsasti enne kursuse algust, siis kursusetasu ei tagastata. Hilisemaid pretensioone rahuldatakse vaid erandkorras.

Kursuse lõpetamine

Kui koolitus on kestnud enam kui 30 tundi, saavad kõik lõpetajad tunnistuse. Väiksema mahuga kursuste puhul väljastatakse vajadusel tõend. Tunnistuse ja tõendi peale on märgitud koolituse toimumise aeg, maht ja läbiviijad.

Koolitaja võib viimases tunnis paluda täita tagasisidelehe, et teada saada osalejate arvamust kursuse, korralduse ja õpetaja töö kohta.

Teie arvamust ja tagasisidet kursuste kohta ootame alati!