ERMi kogudes olevad tanud said internetis kättesaadavaks

ERMi kogude tanud on nüüd MuIS keskkonnas vaadeldavad ja info nende kohta kättesaadav.

Paljud Eesti muuseumid osalevad erinevates digiprojektides, mille eesmärgiks on võimalikult suur ja väärtuslik osa museaalidest muuta läbi veebikeskkonna kättesaadavaks nii teaduse, hariduse kui infoleviku eesmärgil. Eesti Rahva Muuseum juhib Eestis just esemepärandi digiteerimist. Teised mäluasutused (Rahvusarhiiv, Kirjandusmuuseum koos Tartu Ülikooliga, ERR, Eesti Kunstimuuseum) on võtnud vastutuse teiste valdkondade digiteerimise eest: dokumendid, fotod, filmid ja trükk.

Käimasoleva projekti raames on ERMis digiteeritud 1470 rahvarõivaste juurde kuuluva tanu, mis on nüüd MuIS keskkonnas kõigile vaadeldavad. Piltide rohkus ja kvaliteet iga tanu kohta on sellised, mis võimaldavad rahvarõivaste huvilistel lugeda piisavalt infot eset füüsiliselt nägemata ja kodust lahkumata. Vajalik on vaid netiühendus oma seadmega.

Rohkem infot esemekogude digiteerimise kohta leiab Eesti Rahva Muuseumi kodulehelt. Tanudega saab tutvuda Eesti Muuseumide Veebiväravas www.muis.ee.