TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lõputöödena valmis ka värskeid rahvarõivauurimusi

Äsja lõppenud õppeaastal kaitsti Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kaks rahvarõivateemalist tööd: Piret Alberti lõputöö, mille teemaks on “Tori kihelkonna meeste nahkpükste rekonstrueerimine ERM-i A 563:998 näitel” ning Lüüli Kiige magistritöö “Seto naise peavöö algupärane punumistehnika ja tänapäevased valmistusviisid”.

Lüüli Kiige magistritöö koosneb uurimuslikust ja praktilisest osast. Uurimuslikus osas kirjeldab autor algupäraste peavööde punumise töövõtteid ning tänapäevaseid mooduseid peavööde valmistamiseks. Tööga saab lähemalt tutvuda veebikeskkonnas DSpace.

Piret Alberti lõputöö eesmärgiks on tutvustada meeste rahvarõivakomplekti juurde kuuluvaid nahast põlvpükse. Autor on oma töö osana valmistanud ka Tori kihelkonna nahkpüksid, mis on õmmeldud museaali eeskujul käsitsi. Tööga saab samuti lähemalt tutvuda DSpace -veebikeskkonnas.

Fotol detailivaade Piret Alberti lõputööna valminud Tori kihelkonna nahkpükstest. Foto: Sandra Urvak.