Viljandimaal alustab rahvarõivakool

20. märtsil alustab Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse koostöös Viljandimaa rahvarõivakool, kus õpitakse valmistama traditsioonilisi rahvarõivaid. Kaks aastat vältavale kursusele on oodatud Viljandimaa kihelkondade rahvarõivaste huvilised kogu Eestist. 

Kursus kestab 2023. aasta aprillini. Kursus sisaldab üldisi loenguid, kus selgitatakse Viljandimaa rahvarõivaste paikkondlikke eripärasid, tutvustatakse Viljandi- ja Mulgimaa rahvarõivaste juurde kuuluvaid ehteid, materjale ja töövahendeid ning rõivaste komplekteerimise põhimõtteid. Teooriale järgnevad praktilised rühmatööd ning individuaalne juhendamine. Kursuse lõppedes tuleb igal osalejal valmistada üks rahvarõivakomplekt koos kirjaliku uurimistööga. 

Koolitusprogramm lähtub MTÜ Rahvarõivas ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse koostatud täienduskoolituse raamõppekavast ning registreerumine on avatud 1. märtsini. Registreerumine ning täiendav info TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lehel: https://www.kultuur.ut.ee/et/viljandimaa-rahvaroivakool

Fotol Amy Koitmäe enda valmistatud Halliste rahvarõivakomplektis.