Esemed

Särgid

Kuigo, Elle 1969. Naistesärkide kaunistused Eestis XIX sajandil. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 24, lk 75–125.
Kuigo, Elle 1968. Eesti särkide lõikest XIX sajandil ja XX sajandi algul. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 24, lk 256–288.
Palumets, Ülle 2017. Linase lapsesärgi taasloomine: uurimiskäik ja tööprotsess. – Studia Vernacula, kd 8, lk 174–195.

Seelikud

Jõeste, Kristi 2012. Kihnu kördid eile ja täna. Semiootiline esemeuurimus. Viljandi: Eesti Loomeagentuur.
Loite, Kersti 2013. Virumaa seelikud. Türi: Saara Kirjastus, Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts.
Piiri, Reet 2018. Eesti kihelkondade värvid. Tallinn: Rahva Raamat.
Värv, Ellen, Raudsepp, Age 2019. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Kaapotkleit ja -kostüüm. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Västrik, Veinika, Marks, Margot 2016. Moekad Muhu siilikud. Türi: Saara Kirjastus.
Voolmaa, Aino 1971. Eesti rahvarõivaseelikud. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 25, lk 106–144.

Vööd ja paelad

Aav, Maie, Maser, Kai, Tšetšin, Veronika 2019. Kihnu mõõgavööd. Türi, Linaküla: Saara Kirjastus, Kihnu Muuseum.
Astel, Astel, Eevi 1983. Eesti helmevööd. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 33, lk 104–106.
Astel, Eevi 1998. Eesti vööd. Tartu: Ilmamaa.
Astel, Eevi 1981. Vöö eestlaste rahvatraditsioonis. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 32, lk 136–145.
Astel, Eevi 1984. Telgedel kootud meestevööd. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 34, lk 40–44.
Freienthal, Merike, Västrik, Veinika 2012. Lapilised vööd. Türi: Saara Kirjastus.
Kiik, Lüüli 2011. 17 kirrivat paela. Viljandi: Eesti Loomeagentuur.
Kont, Ülli 2014. Helmevöö - kas linnasakste poekaup või Eesti talunaiste käsitöö? – Studia Vernacula, kd 6, lk 94–111.
Kurrik, Helmi 1937. Villased meestevööd. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, kd 11, lk 120–147.
Kurrik, Helmi 1932. Kõlavöö Eestis. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, kd 7, lk 93–124.
Paltser, Ülle 2011. Seto lavvaguvüü. Seto kõlavööd. Tartu: Seto Käsitüü Kogo.
Rand, Piia 2018. Väikesed kirjad vööde veeres. Eesti kirivööde äärekirjade tüübid ja kihelkondlik levik Tartu- ja Võrumaa näitel. – Studia Vernacula, kd 9, lk 48–66.
Rand, Piia 2013. Eesti kirivööd. Türi: Saara Kirjastus.
Raud, Inna 2010. Vändra kihelkonna kirivööd. – Viljandi Muuseumi toimetised. Viljandi: Viljandi Muuseum, lk 51–71.
tuli, tuli 2002. Kihnu mõõgavööd. Paide: Saara Kirjastus.

Peakatted

Ariste, Paul 1934. Hiiu penik - pennik. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, kd 9–10, lk 75–80.
Burk, Liis 2016. Kuusalu linik: tegumood ja kandmisviisid. – Studia Vernacula, kd 7, lk 74–89.
Kalle, Maaja 2015. Ühe peniku taasloomise lugu. – Studia Vernacula, kd 6, lk 145–153.
Kont, Ülli 2006. Lõuna-Viljandimaa naiste pidulikud peakatted. – Viljandi Muuseumi aastaraamat. Viljandi: Viljandi Muuseum, lk 33–58.
Leinbock, Ferdinand 1925. Kabi- ja pottmütsid. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, kd 1, lk 89–103.
Piiri, Reet 2017. Suur mütsiraamat. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Pukk, Mari 2016. Trükimustrilised pearätikud Kihnu kultuuriruumis. – Studia Vernacula, kd 7, lk 52–73.
Rannap, Mareli 2018. Saaremaa sariküllid: kihelkondlikud eripärad ja ajaloolised kandmisviisid. – Studia Vernacula, kd 9, lk 68–95.
Sild, Hilja 1969. Linuk ehk sabaga tanu. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 24, lk 58–72.
Värv, Ellen 2017. Neidude peakatted rahvarõivaste juurde. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.

Põlled

Sild, Hilja 1962. Kuidas kanti mulgi puusapõlli. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 18, lk 234–238.
Voolmaa, Aino 1975. Põll Eesti rahvatraditsioonis. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 28, lk 113–166.

Ülerõivad ja ülevisked

Jõeste, Kristi, Matsin, Ave, Kütt, Christi 2009. Etnograafilised sõbad ja tekid: lühike õpetusraamat. Viljandi: Eesti Loomeagentuur.
Konsin, Kalju 1979. Kudumid. Eesti rahvakunst. Tallinn: Kunst.
Kriis, Eva-Liisa 2014. Läbi lõimede: rahvuslikud kangakirjad. Tallinn: Iida Kursused.
Kuma, Helene 1976. Eesti rahvavaibad. Tallinn: Kunst.
Mänd, Merli 2018. Muhu vammuste lõikelistest eripäradest. – Studia Vernacula, kd 9, lk 150–165.
Piiri, Reet 2007. Eesti talurahva ülerõivas 19. sajandil. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Piiri, Reet 2013. Eesti kampsun Eesti Rahva Muuseumi kogudest. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Piiri, Reet 2019. Naiste ülevisked rahvarõivaste juurde. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Reemann, Vaike 2009. Sõbast seinavaibani. Tallinn: Eesti Pank.
Uus, Made 2011. Traditsiooniliste valmistamisvõtetega lambanahksed kasukad. – Viljandi Muuseumi toimetised. Viljandi: Viljandi Muuseum, lk 65–103.
Voolmaa, Aino 1984. Õlakatted ehk ülevisked eesti naise rõivastuses. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 35, lk 70–85.

Silmuskudumid

Andreson, Sigre 2004. Seto meestesukad ehk poissa kapuda. Tartu: Seto Noorte Selts.
Jõeste, Kristi 2021. Eesti silmuskudumine 3. Labakindad. Türi: Saara Kirjastus.
Jõeste, Kristi, Ehin, Kristiina 2012. Kirjatud teekond. Türi: Saara Kirjastus.
Juurikas, Sirje, Pink, Anu 2020. Hiiumaa kindad. Türi: Saarakiri.
Karjam, Rosaalie, Summatavet, Kärt 2017. Kihnu Roosi kindakirjad. Tallinn, Viljandi: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, AS Ajakirjade Kirjastus.
Konsin, Kalju 1972. Silmkoeesemed. Tallinn: Kunst.
Manninen, Ilmari 1927. Kindad. Tartu: Loodus.
Piiri, Reet 2013. Suur kindaraamat. Tallinn: Hea Lugu.
Pink, Anu 2018. Eesti silmuskudumine 2. Sukad ja sokid. Türi: Saara Kirjastus.
Pink, Anu, Reimann, Siiri, Jõeste, Kristi 2014. Eesti silmuskudumine 1. Tavad ja tehnikad. Türi: Saara Kirjastus.
Saks, Linda (koostaja) 1960. Mulgi kirikindad ja kirisukad. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.
Tomberg, Riina 2007. Vatid, troid, vamsad. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia.
Vainu, Liivi 2016. Läänemaa sõrmkindad. Viljandi: Eesti Loomeagentuur.

Ehted

Astel, Eevi 2009. Eesti rahvapärased hõbeehted. Tallinn: Eesti Pank.
Keskküla, Kaie 1992. Muhu ehted 19.-20. sajandil. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, kd 39, lk 90–115.
Kirme, Kaalu 2002. Eesti rahvapärased ehted. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.
Kirme, Kaalu 1986. Eesti sõled. Tallinn: Kunst.
Kirme, Kaalu 2000. Eesti hõbe: 800 aastat hõbe- ja kullassepakunsti Eestis. Tallinn: Kunst.
Kirme, Kaalu 1981. Eesti suurim kuhiksõle tüüp (setu sõlg). – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 32, lk 57–75.
Piiri, Reet 2011. Helmekeed. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Piiri, Reet 2011. Ehtimine. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Reidla, Jana 2012. Eesti ehtekultuur muinasajast uusajani. Tallinn: Schenkenberg OÜ.
Üprus, Helmi 1947. Hõbehelmed ja eesti soost ehtemeistrid. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, kd 15, lk 138–156.
Voolmaa, Aino 1970. Eesti ehted. Tallinn: Kunst.

Tikand

Astel, Astel, Eevi 1983. Eesti helmevööd. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 33, lk 104–106.
Figol, Ilme, Roos, Maie, Selberg, Urve 2014. Lihula lilltikand: õpetus, mustrid, inspiratsioon. Tallinn: Pegasus.
Kont, Ülli 2014. Helmevöö - kas linnasakste poekaup või Eesti talunaiste käsitöö? – Studia Vernacula, kd 6, lk 94–111.
Kuigo, Elle 1969. Naistesärkide kaunistused Eestis XIX sajandil. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 24, lk 75–125.
Kuigo, Elle 1972. Lilltikandist eesti rahvakunstis 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algupoolel. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 26, lk 119–148.
Linnus, Hilda 1973. Tikand eesti rahvakunstis II. Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti. Tallinn: Eesti Raamat.
Linnus, Hilja 1973. Tikand eesti rahvakunstis I. Põhja-Eesti ja saared. Tallinn: Eesti Raamat.
Mandel, Larissa, Vaab, Helen 2013. Lihula lilltikand ja meistrid. Tallinn: Pegasus.
Pink, Anu, Teder, Kristi 2005. Tikkimine. Väike rahvarõivaõpetus. Türi: Saara Kirjastus.
Steinberg, Maie 1990. Rahvapärane tikand. Tallinn.
Vunder, Elle 1992. Eesti rahvapärane taimornament tikandis. Tallinn: Kunst.

Pitsid

Burk, Liis (koostaja) 2019. Eesti pitsid. Mustrivihik. Tallinn: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit.
Jõgi, Jane 2016. Tohtpits pole tohust pits. – Studia Vernacula, kd 7, lk 116–129.
Kangro, Ulve 2009. Värviline seto pits. Räpina: U. Kangro.
Konsin, Kalju 1967. Eesti pitsid. Tallinn: Kunst.
Kurrik, Helmi 1931. Eesti pitsid. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, kd 6, lk 88–119.
Lillmaa, Terje 2010. Pitsiraamat: värviline seto pits. Obinitsa: Obinitsa Seto Muuseumitarõ.
Nöps, Angelika 2016. Metallniplispitsid Eesti rahvarõivastel. – Studia Vernacula, kd 7, lk 91–115.
Nöps, Angelika, Raud, Maris 2013. Eestimaa pitsid: niplispitsi õpetus ja mustreid. Tallinn: Pegasus.
Põllo, Helgi 2002. Hiiumaa heegelpitsid: vahe- ja äärepitsid. Kärdla: Hiiumaa Muuseum.
Talts, Eeva 2003. Eesti niplispitsi mustreid. Pärnu: E. Talts.
Tammis, Irina, Põllo, Helgi 2020. Hiiumaa heegelpitsid: 31 äärepitsi, 63 vahepitsi ja 95 mustrit rahvariietelt. Kärdla: Hiiumaa Käsitööselts, Irina Tammise Disainistuudio.

Jalanõud

Astel, Eevi 1967. Eesti rahvapärased pastlad XIX sajandil ja XX sajandi algul. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 22, lk 188–213.
Piiri, Reet 2004. Talurahva jalanõud ehk mida panna jalga, kui seljas on rahvariided. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Raud, Inna, Piiri, Reet 2015. Pastelde tegemine. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.

Kotid

Astel, Eevi 2006. Taskud vööle, kotid kätte rahvariideid kandes. Tartu-Tallinn: Eesti Rahva Muuseum, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit.
Hellat, Triin 2017. Ülevaade Eesti etnograafilistest lõõtsaga tubakakottidest. – Studia Vernacula, kd 8, lk 158–173.

Meesterõivad

Alev, Reet, Värv, Ellen 2017. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Pilistvere mees. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Kurrik, Helmi 1937. Villased meestevööd. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, kd 11, lk 120–147.
Rand, Piia 2015. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Koeru mees. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Raudsepp, Age, Arold, Pille 2013. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Palamuse mees. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Voolmaa, Aino 1977. Meestepüksid eesti rahvarõivastes. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 30, lk 22–46.

Lasterõivad

Palumets, Ülle 2017. Linase lapsesärgi taasloomine: uurimiskäik ja tööprotsess. – Studia Vernacula, kd 8, lk 174–195.
Sondberg, Margit, Sihvre, Lembe 2011. Laste rahvarõivaid. Tallinn: Etno Tuba.