Regioonid

Eesti

Kaarma, Melanie, Voolmaa, Aino 1981. Eesti rahvarõivad. Tallinn: Eesti Raamat.
Kurrik, Helmi 1938. Eesti rahvarõivad. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Manninen, Ilmari 1927. Eesti rahvariiete ajalugu. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Moora, Harri (Toim) 1957. Eesti rahvarõivaid XIX sajandist ja XX sajandi algult. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Põhja-Eesti

Aru, Kersti 2016. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Hageri naine. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Burk, Liis 2016. Kuusalu linik: tegumood ja kandmisviisid. – Studia Vernacula, kd 7, lk 74–89.
Kalli, Kaili, Heek, Evelin, Värv, Ellen, Raudsepp, Age 2018. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Vaivara neiu ja naine. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Karjatse, Aita, Kadajas, Laine 2012. Kuusalu kihelkonna rahvarõivaste valmistamine. Kuusalu: Veljo Tormise Kultuuriselts.
Loite, Kersti 2017. Virumaa rahvarõivad. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Loite, Kersti 2015. Üksikesemest ülikonnani Virumaa rahvarõiva näitel. – Studia Vernacula, kd 6, lk 42–64.
Loite, Kersti 2013. Virumaa seelikud. Türi: Saara Kirjastus, Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts.
Piiri, Reet, Värv, Ellen 1997. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Ambla naiseülikond 19. sajandil. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Rand, Piia 2015. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Koeru mees. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Tael, Tiina (koostaja) 2012. Kreutzwald Virumaa rahvarõivastest: Friedrich Reinhold Kreutzwaldi käsikiri etnograaf Aino Voolmaa kommentaaridega. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Taremaa, Signe 2006. Viru-Nigula naise rahvariided: mustrivihik. Rakvere: Agur.
Tiko, Annika. Harjumaa rahvariided läbi aja. Näituse kataloog. Keila: Harjumaa Muuseum.
Värv, Ellen, Raudsepp, Age 2019. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Kaapotkleit ja -kostüüm. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Voolmaa, Aino 1992. Ida-Virumaa rahvarõivad 19. sajandil. – Ida-Virumaa rahvakultuurist. Tallinn: Infotrükk, lk 27–43.
Voolmaa, Aino 1988. Lääne-Harjumaa rahvarõivastest. – Harju kärajad 2.-3. juulil Sauel. Tallinn: Eesti Raamat, lk 14–28.
Voolmaa, Aino 1962. Täiendavaid andmeid Kirde–Eesti naiste rahvarõivaste kohta. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 18, lk 212–233.

Lõuna-Eesti

Alev, Reet, Värv, Ellen 2017. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Pilistvere mees. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Alev, Reet, Värv, Ellen 2017. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Pilistvere naine. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Andreson, Sigre 2004. Seto meestesukad ehk poissa kapuda. Tartu: Seto Noorte Selts.
Jürgen, Tiina 2015. Mulgi rahvarõivad. Viljandi: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Viljandi Muuseum.
Jürgen, Tiina 2005. Pilistvere rahvarõivad. – Viljandi Muuseumi aastaraamat. Viljandi: Viljandi Muuseum, lk 4–24.
Jürgen, Tiina 2006. Kolga-Jaani rahvarõivad. – Viljandi Muuseumi aastaraamat. Viljandi: Viljandi Muuseum, lk 4–32.
Jürgen, Tiina 1999. Viljandimaa rahvarõivad 19. sajandil - Halliste ja Karksi kihelkonnad. – Viljandi Muuseumi aastaraamat. Viljandi: Viljandi Muuseum, .
Jürgen, Tiina 2002. Helme rahvarõivad. – Viljandi Muuseumi aastaraamat. Viljandi: Viljandi Muuseum, .
Jürgen, Tiina 2008. Põltsamaa rahvarõivad. – Viljandi Muuseumi aastaraamat. Viljandi: Viljandi Muuseum, lk 4–35.
Jürgen, Tiina 2000. Tarvastu rahvarõivad. – Viljandi Muuseumi aastaraamat. Viljandi: Viljandi Muuseum, .
Jürgen, Tiina 2001. Paistu rahvarõivad. – Viljandi Muuseumi aastaraamat. Viljandi: Viljandi Muuseum, .
Jürgen, Tiina 2003. Viljandi rahvarõivad. – Viljandi Muuseumi aastaraamat. Viljandi: Viljandi Muuseum, lk 4–34.
Jürgen, Tiina 2004. Suure-Jaani rahvarõivad. – Viljandi Muuseumi aastaraamat. Viljandi: Viljandi Muuseum, lk 4–32.
Jürgen, Tiina 2007. Kõpu rahvarõivad. – Viljandi Muuseumi aastaraamat. Viljandi: Viljandi Muuseum, lk 4–30.
Kangro, Ulve 2009. Värviline seto pits. Räpina: U. Kangro.
Kirme, Kaalu 1981. Eesti suurim kuhiksõle tüüp (setu sõlg). – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 32, lk 57–75.
Kont, Ülli 2006. Lõuna-Viljandimaa naiste pidulikud peakatted. – Viljandi Muuseumi aastaraamat. Viljandi: Viljandi Muuseum, lk 33–58.
Kull, Tiina (koostaja) 2014. Rahvarõivaid Vooremaa veerelt. Türi: Saara Kirjastus, Jõgevamaa Koostöökoda.
Laaneoja, Liina, Saare, Kadri 2020. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Sangaste naine. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Lillmaa, Terje 2010. Pitsiraamat: värviline seto pits. Obinitsa: Obinitsa Seto Muuseumitarõ.
Linnus, Hilda 1973. Tikand eesti rahvakunstis II. Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti. Tallinn: Eesti Raamat.
Paltser, Ülle 2011. Seto lavvaguvüü. Seto kõlavööd. Tartu: Seto Käsitüü Kogo.
Piiri, Reet. Vana-Tartumaa rahvarõivad. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Piiri, Reet, Värv, Ellen 1998. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Kodavere naine. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Piiri, Reet, Värv, Ellen 1996. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Nõo naine. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Pomerants, Ester, Värv, Ellen 2018. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Vastseliina naine. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Rand, Piia 2018. Väikesed kirjad vööde veeres. Eesti kirivööde äärekirjade tüübid ja kihelkondlik levik Tartu- ja Võrumaa näitel. – Studia Vernacula, kd 9, lk 48–66.
Raudsepp, Age, Arold, Pille 2013. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Palamuse mees. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Raudsepp, Age, Arold, Pille 2014. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Palamuse naine. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Saks, Linda (koostaja) 1960. Mulgi kirikindad ja kirisukad. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.
Sild, Hilja 1962. Kuidas kanti mulgi puusapõlli. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 18, lk 234–238.
Talts, Eeva, Piiri, Reet 2015. Seto niplispits. Obinitsa: Seto Käsitüü Kogo.

Lääne-Eesti

Figol, Ilme, Roos, Maie, Selberg, Urve 2014. Lihula lilltikand: õpetus, mustrid, inspiratsioon. Tallinn: Pegasus.
Jõerand-Vahur, Kaja, Värv, Ellen, Raudsepp, Age 2020. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Mihkli naine. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Kont, Ülli, Randmaa, Anu, Raud, Inna 2017. Pärnumaa rahvarõivad. Türi, Pärnu: Saara Kirjastus, SA Pärnu Muuseum.
Kuigo, Elle 1972. Lilltikandist eesti rahvakunstis 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algupoolel. – Etnograafiamuuseumi aastaraamat, kd 26, lk 119–148.
Kuum, Tiina, Rea, Juta 2015. Saarde mustrid. Türi, Saarde: Saara Kirjastus, MTÜ Saarde Külaselts Iiris.
Laur, Anneli, Rätsep, Anne 2010. Tori kihelkonna rahvarõivad. Tori: Rohelise Jõemaa Koostöökogu.
Linnus, Hilda 1973. Tikand eesti rahvakunstis II. Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti. Tallinn: Eesti Raamat.
Mandel, Larissa, Vaab, Helen 2013. Lihula lilltikand ja meistrid. Tallinn: Pegasus.
Piiri, Reet jt 2020. Läänemaa kihelkondade rahvarõivad 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. Haapsalu: MTÜ Kodukant Läänemaa, Saara Kirjastus.
Piiri, Reet, Värv, Ellen 1993. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Märjamaa naine. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Piiri, Reet, Värv, Ellen 1998. Rahvarõivaste valmistamise juhend. Häädemeeste naiseülikond 19. sajandil. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.
Raud, Inna 2010. Vändra kihelkonna kirivööd. – Viljandi Muuseumi toimetised. Viljandi: Viljandi Muuseum, lk 51–71.
Raud, Inna 2016. Vändra kihelkonna rahvarõivad. Türi: Saara Kirjastus.
Raud, Inna 2016. Rahvarõivas talupojakultuuri ühe ilmingu ning mõttemaailma kajastajana. Interpretatsioon Vändra kihelkonna näitel. – Studia Vernacula, kd 7, lk 147–160.
Russwurm, Carl 2015. Eibofolke ehk rootslased Eestimaa randadel ja Ruhnus. Haapsalu: Eestirootsi Akadeemia.
Vainu, Liivi 2016. Läänemaa sõrmkindad. Viljandi: Eesti Loomeagentuur.

Saared

Aav, Maie, Maser, Kai, Tšetšin, Veronika 2019. Kihnu mõõgavööd. Türi, Linaküla: Saara Kirjastus, Kihnu Muuseum.
Aavik, Svea 2009. Elumõnu. Kogumik Kihnu käsitöömustritest. Ärma Roosi. Pärnu: Kihnu Kultuuri Instituut.
Ariste, Paul 1934. Hiiu penik - pennik. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, kd 9–10, lk 75–80.
Blumfeldt, Evald, Ränk, Gustav 1937. Lisandeid Saaremaa etnograafiale XVII sajandi lõpult. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, kd 11, lk 14–35.
Jõeste, Kristi 2012. Kihnu kördid eile ja täna. Semiootiline esemeuurimus. Viljandi: Eesti Loomeagentuur.
Juurikas, Sirje, Pink, Anu 2020. Hiiumaa kindad. Türi: Saarakiri.
Kabur, Anu, Pink, Anu, Meriste, Mai 2010. Meite Muhu mustrid. Türi: Saara Kirjastus.
Kalle, Maaja 2015. Ühe peniku taasloomise lugu. – Studia Vernacula, kd 6, lk 145–153.
Keskküla, Kaie 1992. Muhu ehted 19.-20. sajandil. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, kd 39, lk 90–115.
Põllo, Helgi 2002. Hiiumaa heegelpitsid: vahe- ja äärepitsid. Kärdla: Hiiumaa Muuseum.
Pukk, Mari 2016. Trükimustrilised pearätikud Kihnu kultuuriruumis. – Studia Vernacula, kd 7, lk 52–73.
Rannap, Mareli 2018. Saaremaa sariküllid: kihelkondlikud eripärad ja ajaloolised kandmisviisid. – Studia Vernacula, kd 9, lk 68–95.
Russwurm, Carl 2015. Eibofolke ehk rootslased Eestimaa randadel ja Ruhnus. Haapsalu: Eestirootsi Akadeemia.
Soorsk, Maret 2008. Saare maakonna rahvarõivad. Kuressaare: Saaremaa Rahvakultuuriselts, Saaremaa Muuseum.
Summatavet, Kärt 2017. Loomise vägi. Kihnu Roosi käsitöökogu. Tallinn: EHEsummatavet.
Tammis, Irina, Põllo, Helgi 2020. Hiiumaa heegelpitsid: 31 äärepitsi, 63 vahepitsi ja 95 mustrit rahvariietelt. Kärdla: Hiiumaa Käsitööselts, Irina Tammise Disainistuudio.
Uus, Ingrid 2005. Mõned nopped Kihnu käsitööst. Viljandi: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia.
Värv, Ellen 2003. Kuidas Saare maanaised 19. sajandil riides käisid. – Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat. Kuressaare: Saaremaa Muuseum, lk 133–168.
Västrik, Veinika, Marks, Margot 2016. Moekad Muhu siilikud. Türi: Saara Kirjastus.
Voolmaa, Aino 1976. Lääne-Eesti saarte rahvarõivaste omapärast. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, kd 29, lk 189–212.