Kutsetunnistus

Kutse andmine

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab selle omaniku kutse- ja erialase kompetentsuse taset. Käsitöö kutsealade kutsetunnistusi annab välja Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit (ERKL) koostöös Kutsekojaga.

Kutsestandardid

Rahvarõivavalmistajatel on võimalik taotleda meistritunnistust spetsialiseerumisena kolmel erineval kutsetasemel. Kutsestandarditega saab tutvuda Kutsekoja kodulehel:

Kutse taotlejale

Kutseeksamid

ERKL kuulutab kutseeksamid välja kord aastas. Kutse taotlemiseks dokumentide esitamise tähtajad, info konsultatsioonide ja eksamite kohta avaldab ERKL oma kodulehel.

Oma soovist kutset taotleda palume kirjutada: rahvaroivad@folkart.ee

Hindamisjuhendid:

Kvalifikatsiooni tõstmise toetamine

1. maist 2017 alustas töötukassa kvalifikatsiooni saamise toetamise teenuse osutamist töötavale inimesele.

Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus võimaldab hüvitada töötavale inimesele kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu – kutsetunnistus, pädevustunnistus, sertifikaat, juhtimisõigust tõendav dokument. Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse avalduse, kuludokumentide ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel.

Lisainfo Eesti Töötukassa veebilehel