Järvamaa rahvarõiva nõuandekoda

Asukoht

Järvamaa Muuseum
Lembitu tn 5
72702 Paide linn

Kontakt

E-post: silvia.aarma@gmail.com, leelo@jarvamaamuuseum.ee

Nõustajad

 • Silvia Aarma – rahvarõivameister, konsultant
 • Leelo Saar – Järvamaa muuseumi peavarahoidja

Nõustamine

 • Lühikonsultatsioonid telefoni teel
 • Põhjalikumad konsultatsioonid eelnevalt kokkulepitud aegadel või e-maili teel
 • Näidiskomplektide, allikate ja metoodilise materjalidega tutvumine
 • Töövahendite ja materjalidega tutvumine
 • Järvamaa muuseumi etnograafiakoguga tutvumine

Kihelkonnad

Nõuandekoda kogub, valdab ja jagab informatsiooni järgmiste kihelkondade rahvarõivaste kohta:

 • Ambla
 • Anna
 • Järva-Jaani
 • Järva-Madise
 • Koeru
 • Paide
 • Peetri
 • Türi
 • Pilistvere

Materjalid

Metoodiliste materjalide, näidiste ja ajalooliste esemete loetelu:

 • Igast kihelkonnast üks rõivakomplekt mannekeeni seljas.
 • Mustrid ja joonised, mis on koostatud ERMi ja Järvamaa muuseumi algallikate põhjal, nii paberkandjal kui digitaalselt.
 • Etteteatamisel on võimalik kasutada rahvarõivaalast kirjandust.
 • Järvamaa muuseumi originaalesemetest koosnev etnograafiakogu.