Lääne-Nigula

Muinasajal kuulusid hilisema Lääne-Nigula kirikukihelkonna maa-alad Ridala kihelkonda. Lääne-Nigula kihelkond iseseisvus Ridala kihelkonnast 14. sajandil. Varasem asustus oli 16. sajandi keskpaigani seotud Saare-Lääne piiskopkonnaga. Territoriaalne seotus rannarahvastega tõi Lääne-Nigula kihelkonda rootslasi, kes tasapisi eestistusid. Lääne-Nigula kihelkonna piirinaabrid olid Noarootsi, Risti, Ridala, Martna ja Kullamaa kihelkond.

Kihelkonna alad kuuluvad tänapäeval tervikuna Läänemaa Lääne-Nigula valla koosseisu. Lääne-Nigula rahvarõivad kuuluvad Lääne-Eesti rahvarõivaste alarühma.