Pärnu

Pärnu kihelkond ehk Pärnu-Eliisabeti kihelkond (sks k Kirchspiel Pernau-St. Elisabeth) oli ajalooline kihelkond Pärnumaal ja Liivimaa kubermangu Pärnu kreisis. Kihelkond hõlmas Pärnu linna ümbruse, Sauga valla ja Uulu küla põhjaosa ning väikeseid tükke Are, Audru, Paikuse, Häädemeeste ja Surju vallast. Kihelkond moodustati 17. sajandi alguses Jaani kiriku eestikeelse koguduse alale.

On üsnagi mõistetav, et Pärnu linna ümbruse aladelt kadusid rahvariided juba 19. sajandi keskpaigas. Ümberkaudsete külade inimesed käisid tihti linnas talutoodangut müümas ja endale üht-teist ostmas, eks talurahvale andis rõivastumisel eeskuju linnamood ja võõramaised kaubad poodides. Kui 20. sajandi algul Eesti Rahva Muuseum kogumisaktsioone alustas, selgus, et Pärnu ümbruskonna külades ei leidu enam pööningutel ega aitades vanu etnograafilisi esemeid.

Sindi alevikus kadusid rahvarõivad juba 1840. aastate paiku, kuna seal alustas tööd Sindi Kalevivabrik ja selle töötajateks said valdavalt ümbruskonna talurahvas. Nendel kujunes välja oma mood ja rahvarõivas kadus käibelt.

Pärnu Eliisabeti kihelkonna rõivakompleti tehes tuleb paratamatult leppida lähimatelt naabritelt esemete laenamisega.