Ridala

Ridala muinaskihelkond hõlmas 1200. aasta paiku kogu hilisema Läänemaa põhjaosa. Ridala kirikukihelkond (saksa k Kirchspiel Roethel in Wiek) rajati 1220–1230 aastail. Kihelkonna maadel asub ka Läänemaa keskus Haapsalu (saksa k Hapsal). Kihelkond piirnes Lääne-Nigula ja Martna kihelkonnaga. 

Ridala rahvariided kuuluvad Lääne-Eesti rahvarõiva alarühma. Paraku on muuseumides hoiul üsna vähe Ridalast pärit rahvarõivaesemeid.