Saarde

Saarde kihelkond oli üks suurema pindalaga kihelkondi Pärnumaal. Suurem osa sellest oli siiski suhteliselt inimtühi, peamiselt seetõttu, et seal laiusid suured sood ja rabad. Mõisnikud kurtsid, et talupojad lähevad metsadesse ja rabadesse peitu ega taha makse maksta.

Kuigi piirkond oli oma territooriumilt suur, on sealt etnograafilisi esemeid väga vähe kogutud. Selle tõttu tuleb Saarde kihelkonna rahvarõivakomplekti valmistamisel eeskujuks võtta naabrite rõivaesemeid. Kihelkonna põhjapoolses osas, Sigaste-Kikerpera kandis võiks laenata Tori kihelkonnast, Kärsu, Pati ja Voltveti puhul Hallistest, Veelikse, Jäärja ja Tali puhul aga hoopis Läti ehk Liivi rahvarõivastest.