Tori

Tori (saksa keeles Torgel) kihelkond asutati 1634. aastal ning asus Pärnu jõe keskjooksul, Pärnumaa keskosa idaserval, vastu Viljandimaad. Tori kihelkond on olnud suhteliselt suure pindalaga, kuid tänu soode ja rabade rohkusele oli headeks põllumaadeks vähe ruumi ning elamistihedus ei olnud väga suur. Samas aga läbis Tori kihelkonda väga tähtis Pärnust Vändrasse kulgev ajalooline tee. Hansa ajal oli tähtsaks talveteeks Pärnu ja ka Navesti jõgi. Kindlasti avaldas Tori kihelkonnale 19. sajandil väga suurt mõju Sinti rajatud suur kalevivabrik (1834), mis tõmbas maapiirkondadest inimesi tööle.

Torist on säilinud etnograafilist allikmaterjali küllaltki palju, kuna sealt kandist on pärit vanavara ja pärimusmuusika koguja ning rahvakultuuri populariseerija August Pulst (1889-1977). Ta sündis ja kasvas Tori kihelkonnas Tammiste vallas Kiisa külas Nõmme talus, õppis Riia Kunstiakadeemias ning töötas maalikunstniku ja teatridekoraatorina. August Pulst alustas kogumistegevust juba üliõpilasena. Ta selgitas kohalikele inimestele vanavara kogumise ja muuseumisse talletamise tähtsust. Lisaks juhtis ta mitme tulevase muuseumi ühingu moodustamist ning muretses nende asutamiseks algkapitali organiseerides rahvamuusika kontserte. Muuseumite kogud on saanud tänu tema tegevusele väärtuslikku lisa. Tori muuseumisse kogutud esemed on üle antud Pärnu Muuseumile.