Karula

Karula kihelkond asub ajaloolisel Võrumaal. On oletatud, et kihelkond eraldus Sangastest omaette kihelkonnaks juba 15. sajandil. Suurem osa kihelkonna aladest jääb nüüdisajal kaasaegsele Valgamaale.

Voldemar Haas märgib oma 1920.a välitööde päevikus, et Karula kihelkonna alla kuulusid Karula vald, ühendatud varemalt iseseisva Igastega, Vana-Antsla ja Kaagjärve valdadest pooled ning San­gas­test üle 20 talu.

Karula kihelkonna rahvarõivad kuuluvad Lõuna-Eesti rahvarõivarühma.