Kolga-Jaani

Ajaloolise Viljandimaa endisaegne Kolga-Jaani kihelkond kuulus maakonna põhjakihelkondade hulka, asudes Põltsamaa, Pilistvere, Suure-Jaani ja Viljandi kihelkonna vahel. Kaguosas oli sel ühist piiri Tartumaa Kursi ja Rannu kihelkonnaga. 

Etnograafiliselt kuulus Kolga-Jaani kihelkond koos Kõpu, Suure-Jaani, Pilistvere ja Põltsamaa kihelkonnaga Põhja-Viljandimaa ehk Põhja-Sakala rühma.