Kõpu

Kõpu kihelkond oli Viljandimaa üks läänepoolsemaid kihelkondi, piirnedes põhjas Suure-Jaani, idas Viljandi ja Paistu ning lõunas Halliste kihelkonnaga. Läänepiir oli Kõpul ühine Pärnumaa Tori ja Saarde kihelkonnaga.  

Kõpu kuulus sajandeid Viljandi kihelkonna koosseisu, olles lühikest aega 17. sajandi lõpust 1730. aastani liidetud Saardega. Kiriklikuks keskuseks kujunes Kõpu 17. sajandil, kui 1677. aastal ehitati siia abikirikuna esimene puukirik. Eri aegadel on hilisema Kõpu kihelkonna piirides olnud Kõpu, Väike-Kõpu, Suure-Kõpu ja Puiatu vald. Suure-Kõpu valla külge kuulus ka Metsküla.

Etnograafiliselt kuulus Kõpu kihelkond koos Suure-Jaani, Kolga-Jaani, Pilistvere ja Põltsamaa kihelkonna ning Viljandi kihelkonna põhjavaldadega Põhja-Viljandimaa ehk Põhja-Sakala rühma.