Laiuse

Laiuse oli kihelkond ajaloolisel Põhja-Tartumaal. Laiuse naaberkihelkondadeks olid Torma, Palamuse,  Kursi, Põltsamaa, Koeru ja Simuna.

Kaasaegse haldusjaotuse järgi jäävad kunagise kihelkonna maad täielikult
Jõgeva maakonna koosseisu, kattudes suures osas ka praeguse Jõgeva vallaga.

Vaid kunagise kihelkonna kirde nurk jääb praegusesse Torma valda ning väike ala Kaave mõisa ümbruses Pajusi valda.

Laiusel kantud rahvarõivad kuulusid Lõuna-Eesti rahvarõiva rühma.