Põltsamaa

Endisaegne Põltsamaa kihelkond asus ajaloolise Viljandimaa kirdeosas. Kihelkonnal oli ühine piir lääne pool Viljandimaa Pilistvere ja Kolga-Jaani kihelkonnaga, idas Tartumaa Kursi ja Laiuse kihelkonnaga ning põhjas Järvamaa Peetri ja Koeru kihelkonnaga. Põltsamaa kihelkond moodustus 13. sajandi algul Mõhu muinaskihelkonnast.

19. sajandi keskpaiku moodustasid Põltsamaa kihelkonna üheksa valda: Vana-Põltsamaa, Uue-Põltsamaa, Pajusi, Lustivere, Kurista, Rutikvere, Adavere, Kaavere ja Tapiku. Kihelkonna keskus oli Põltsamaa linn – mitme maantee ristumispunkt. Tänapäeva haldusjaotuses jääb enamik Põltsamaa kihelkonna maid Jõgevamaa koosseisu. Vaid kihelkonna väike loodeserv Rutikvere mõisa ümbruses kuulub Koigi valda Järvamaal.

Etnograafiliselt kuulus Põltsamaa kihelkond koos Kõpu, Suure-Jaani, Pilistvere ja Kolga-Jaani kihelkonnaga Põhja-Viljandimaa rühma, kus rõivastus oli uuendustele ja moe mõjutustele tunduvalt vastuvõtlikum kui Lõuna-Viljandimaal.