Urvaste

Urvaste kihelkond ehk võru keeles Urvastõ kihlkund  oli ajalooline kihelkond, mis asus Võrumaal, Antsla valla piires.

Eesti lõuna- ja kaguosa rahvarõivad võib kokku võtta üheks suureks rühmaks, mille põhiosa moodustasid Võrumaal, Lõuna Tartumaal ja Lõuna Viljandimaal ja kagupoolsel Pärnumaal kantavad rõivad.

Lõuna-Eesti rühmale oli väga iseloomulik mitmete väga vanade rõivavormide visa püsimine. Näiteks kanti veel 19.saj.keskpaiku Lõuna Võrumaal Hargla, Urvaste, Karula, osalt Sangaste ja Rõuge kandis halle või valgeid villaseid ülerõivaid.