Haljala

Haljala kihelkond asus Virumaa loodeosas Põhja-Eestis. Põhja pool oli Haljala kihelkonnal merepiir Soome lahega. Idapoolseks naabriks oli Viru-Nigula ja lõunas Rakvere kihelkond. Lääne poole jäi Kadrina kihelkond, millesse Haljala lõikas kiiluna sisse nii, et väike osa ühendas seda Harjumaa Kuusalu kihelkonnaga.

Haljala kirikukihelkond asutati 13. sajandi algul Repeli muinaskihelkonna põhja- ja idaosade baasil. Esimest korda on kihelkonda mainitud 1241. aastal.

Haljala kihelkonnas korraldati mitmeid vanavara kogumisi: 1913. aastal kogus esemeid J. Teinmann, kelle kogutud esemed on arhiveeritud numbrite ERM 18003-18027 all. 1914. aasta suvel kogusid vanavara P. Kitzberg ja A. Lepp. Nende kogutud esemed leiab esemefondist numbritega ERM 14982-15077. Lisaks toimusid veel J. Veelmanni korjandus Haljalas ja Kadrinas 1920. aastal ning 1925. aastal kogus üliõpilane H. Jänes vanavara Haljalas ja Põlvas.

Hulgaliselt informatsiooni õnnestus koguda Aino Voolmaal 1955. aasta välitööde käigus, mis on talletatud ERM EA 61 veergudele.

Haljala kihelkonna rahvarõivad kuuluvad Põhja-Eesti rahvarõivarühma.