Jõelähtme

Jõelähtme kihelkond hõlmas Harjumaal nüüdse Jõelähtme ja Viimsi valla ning osa Kuusalu vallast. 

Praegune Jõelähtme vald on mitmel korral läbi teinud ulatuslikke maa-alade administratiivseid liitmisi ja lahutamisi. Jõelähtme vallaga on liidetud ajaloolise Kuusalu, Harju-Jaani ja Jüri kihelkonna külasid. Jõelähtme kihelkond on aga andnud oma kunagisi maa-alasid praegusele Kuusalu vallale. Suurel osal kunagise Jõelähtme kihelkonna aladest laiub praegu Viimsi vald. Selline piiride nihutamine seletab naaberkihelkondade riietuses sarnaste joonte rohkust. Lisaks sellele johtub sarnasuste rohkus ka kogu selle maa-ala kuulumisest suhteliselt ühtsesse Põhja-Eesti rahvarõiva rühma.

Jõelähtme kihelkonnas kantud rahvarõivad kuulusid üldiste tunnuste järgi Harjumaa idaosa rahvarõivarühma. Pühapäeviti, kui kihelkonna rahvas kirikus kokku sai, vaadati, mis teistel seljas oli ning näidati enda riideid. Need kirikuskäigud olid ühtlasi rõiva- ja mustrilaadad, mis andsid mõõtu kihelkonna rahva ühtlase rõivastuse laadile ja arengule. Siiski esines rõivastuses ka mõningaid kihelkonnasiseseid erinevusi, näiteks eristatakse kirjeldustes Jägala, Saunja ja ranna poolt.

Oluliseks mõjutajaks kihelkonna rõivamoele oli Tallinna linna lähedus ning linna käsitööliste teenuste kasutamine. Varajase linnamoe mõjud ilmnesid näiteks naiste ja neidude peakatetes, ülerõivastes jne.