Jõhvi

Jõhvi oli ajalooline kihelkond Virumaal. Jõhvi naaberkihelkondadeks olid Lüganuse, Vaivara ja Iisaku. Iisaku eraldus lõplikult Jõhvi kihelkonnast 1867. a.

Asendist tulenevalt on Jõhvi olnud ajaloo vältel erinevate rahvaste kontaktpiirkonnaks. Siinsel rannarahval oli elav läbikäimine soomlastega, eriti Soome lahe saarte elanikega. Idas avanesid otsesed kokkupuuted vadja-isuri ning ingeri-soome asustusega ja venelastega. Iisaku kihelkonda asus sajandite vältel Narva jõe tagant ümber ka palju vadja-vene segarahvastikku.

Jõhvi rahvarõivad kuuluvad suhteliselt ühtlasesse Põhja-Eesti rahvarõivarühma. Samas esines seal ka kohalikke erinevusi.