Kuusalu

Kuusalu oli ajalooline kihelkond Harjumaal mille naaberkihelkondadeks on Kadrina, Ambla, Harju-Jaani ja Jõelähtme.

Kuusalu kihelkond paiknes Ida-Harjumaal, mistõttu kuuluvad selle maa-ala rahvarõivad Põhja-Eesti rahvarõivarühma.

Kuusalust on andmeid ka selle kohta, et rannakülade ja sisemaa külade rõivamood mõnevõrra erines.