Lüganuse

Lüganuse kihelkond asub Virumaa idapoolses osas Soome lahe rannal, mis on nimetatud kihelkonna põhjapoolseks piiriks. Idast piirab Lüganuse kihelkonda Jõhvi kihelkond, läänest Viru-Jaagupi ühes Viru-Nigula kihelkonnaga, lõunast Iisaku kihelkond. 

Lüganuse kirikukihelkond moodustati arvatavasti 13. sajandil. 13. sajandi alguses kuulus Lüganuse ala Askele (Askaelae, Askele) muinaskihelkonda. Selle põhjaosa oli tihedasti asustatud (linnustest teada Alulinn ja Purtse Tarakallas), lõunaosa oli peaaegu asustamata. 15. sajandil liideti halduslikult Alutaguse kihelkonnaga. 15.–18.sajandil muudeti mitu korda kihelkonna piire. Koguduste kasvu tõttu ja rahva liikumissuundi arvestades loodi uusi kirikukihelkondi (Rakvere kihelkond, Iisaku kihelkond). Ära anti Padajõe tagune ala koos Viru-Nigula külaga, osa lõunapoolseid alasid Viru–Jaagupi kihelkonnale. 

Lüganuse rahvarõivad kuuluvad suurde Põhja-Eesti rahvarõivarühma. Põhja-Eesti rühm oli suhteliselt ühtlane, samas ilmnes ka kohalikke erinevusi.

Oma asendist tulenevalt on Virumaa olnud ajaloo vältel erinevate rahvaste kontaktpiirkonnaks. Siinsel rannarahval oli elav läbikäimine soomlastega, eriti Soome lahe saarte elanikega.