Paide

Ajalooliselt Järvamaale kuulunud Paide kihelkond rajati 1636. aastal mõnedest Peetri ja Türi kihelkonna aladest. Kihelkonnas paiknes ka maakonnakeskus Paide. Tänapäevase haldusjaotuse järgi asusid kihelkonna maad Paide valla ja Paide linna territooriumil. 

Paide rahvarõivad kuuluvad Põhja-Eesti rahvarõivarühma. Põhja-Eesti rühm oli suhteliselt ühtlane, samas ilmnes ka kohalikke erinevusi.